admin_savore/ august 23, 2017/ Aktuality/ 0x komentár

Čičava // 21. august 2017

Keď som videl mapu Slovenska znázorňujúcu, koľko Rómov a v akých regiónoch prevažne žijú, pripomenula sa mi podobná mapa Palestíny z čias Ježiša Krista. Aj tá bola rozdelená medzi Júdeu a Galileu, kde prevažne žili Židia, pričom medzi týmito regiónmi sa nachádzala Samária, kde žili Samaritáni. Židia Samaritánov aj po mnohých stáročiach, čo žili vedľa seba, považovali za „cudzí prvok“ a bola medzi nimi silná bariéra vzájomného odmietania a národnostnej neznášanlivosti. No platilo to aj opačne. Nerozprestiera sa na Slovensku pred nami Slovákmi podobná „rómska Samária“?

Môžete nahliadnuť do prvého čísla občasníka Rómska Samária v elektronickej podobe, ktorým chceme vyplniť istú informačnú medzeru pri popisovania situácie Rómov. Zväčša z médií alebo po prežití vlastnej negatívnej skúsenosti, ktorá je násobená rokmi vzájomného odmietania, Slováci nad Rómami a naopak iba mávnu nad sebou rukou so slovami, že s nimi sa to nedá. A preto prvotným zmyslom nášho občasníka je poukazovať na mnohé pozitívne veci, ktoré sa už teraz dejú, keď sa medzi Rómami ohlasuje Božie kráľovstvo. Budeme to robiť cez zdieľanie skúsenosti ľudí, ktorí pôsobia medzi Rómami, cez svedectvá samotných Rómov, cez predstavenie našej vízie rómskej misie a cez poukázanie na to, ako môže Cirkev prispieť k pozdvihnutiu  a zmocneniu Rómov.

Ak si chcete objednať ďalšie číslo časopis po kliknutí na ikonu s písmenou i sa vám otvorí stránka, kde po stlačení tlačidla subscribe a následnom vyplenení vášho e-mailu získate prístup aj k ďalším číslam časopisu.

V prvom čísle Rómskej Samárie si môžete prečítať rozhovor s laickou misionárkou Glóriou Gray, ktorá už niekoľko rokov prichádza na Slovensko aj do rómskych komunít, zaujímavú reportáž o vnútornej a sociálnej premene Rómov cez pôsobenie Gréckokatolíckeho centra pre Rómov v Čičave a reportáž z projektu Bararas, kde veľký rómsko-slovenský bigband na viacerých miestach prinášal posolstvo o zmierení. O svoje skúsenosti z rómskej misie sa delí saleziánsky kňaz Ladislav Nádvorník. Duchovné slovo má nestor rómskej pastorácie na Slovensku o. Peter Bešényei. Svedectvo o sile rodinnej modlitby vydáva Miroslav Baník zo spoločenstva v Čičave. O. Martin Mekel predstavuje víziu a poslanie Gréckokatolíckej rómskej misie – organizácie, ktorá bude zastrešovať misijné pôsobenie v rámci Prešovského arcibiskupstva. Lukáš Bužo z kapely F6 vás pozýva na Zmierenie tour, ktorú uskutočnia spolu s Lamačskými chválami v septembri vo viacerých východoslovenských mestách. Kliknutím si môžete pozrieť aj viaceré hudobné klipy a umelecké výrobky, ktoré vyrába Umelecké centrum F6 a tvorivá dielňa Roma art a dozvedieť sa ďalšie a ďalšie zaujímavosti a správy z rómskej misie.

Druhým dôvod, ktorý nás viedol  k vydávaniu tohto časopisu je to, že sme presvedčení, že prinášanie evanjelia do rómskych komunít na Slovensku nie je len úloha nejakých „špecialistov“, ale je to vec celej Cirkvi na Slovensku, ako nás k tomu vyzýva aj pápež František. Preto Vás chceme nielen informovať ale tiež pozvať do spolupráce na diele evanjelizácie rómskej Samárie. Misia medzi Rómami na Slovensku sa nepohne bez podpory širšej skupiny ľudí, ktorá sa môže prejavovať  v rôznych rovinách. Duchovne tým, že budú žehnať a modlitbou podporovať túto misiu. Morálne tým, že nebudú nadávať, ale sa slovne alebo prakticky budú angažovať. Finančne tým, že podporia zmysluplné projekty a aktivity. Preto v časopise dávame do pozornosti tri projekty, ktoré je možné podporiť – už spomínané Zmierenie tour, projekt Rómovia – misia možná, ktorý zastrešuje formáciu rómskych animátorov z Krížovej Vsi a Veľkej Lomnice a dovybavenie misijného centra v Krížovej Vsi ako aj projekt Výstavby pastoračného centra v Hlinnom, kde už vyše 10 rokov existuje pastoračná služba prostredníctvom Gréckokatolíckeho formačného centra pre Rómov v Čičave.

Verím, že čítanie o tom, čo sa deje  v rómskej Samárii na Slovensku Vás nielen povzbudí, ale vzbudí vo Vás horčičné semeno viery, že rómska misia je možná. Prajem vám príjemné čítanie.

Róbert Neupauer

Nechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*