admin_savore/ december 30, 2017/ Aktuality/ 0x komentár

Čičava // 26. december 2017

Pre Židov a dokonca pre Ježišových učeníkov bola pred 2 000 rokmi Samária – ten kúsok zeme medzi Judeou a Galileou – tým posledným miestom, kam by chceli ísť, nieto ešte tam svedčiť o Bohu. Avšak Pán Ježiš mal iný postoj k Samaritánom než jeho súčasníci. Miestom, ktoré Židia zďaleka obchádzali, Ježiš spokojne prechádzal. Tam, kde sa Židia nestýkali, Ježiš viedol rozhovor, dokonca so ženou, Samaritánkou. Tam, kde Židia videli problém, Ježiš videl žatvu sŕdc pripravených pre Božie kráľovstvo. Tam, kde Ježišovi učeníci chceli zvolávať oheň trestu, Ježiš priniesol oheň Ducha. Práve vychádza druhé číslo časopisu Rómska Samária, ktoré ponúka odpoveď na otázku uvedenú v titulku.

V roku 1965 na prvom stretnutí pápeža s Rómami adresoval bl. Pavol VI. Rómom toto posolstvo: „Vy ste v srdci Cirkvi.“ Ako to pápež myslel? Osobne som našiel minimum pozitívnych historických zmienok o úspešnej misii medzi Rómami v minulosti, aj keď žijú na území strednej a západnej Európy vyše 700 rokov. Rómovia boli skôr po stáročia na okraji spoločnosti a na okraji záujmu Cirkvi – braní ako problémoví, ako tí, ktorých je potrebné obchádzať, nestýkať sa s nimi a skôr ich trestať. Ako teda môžu byť v srdci Cirkvi? Práve preto! Lebo Pavol VI. dodal: „Ste v srdci Cirkvi, pretože ste chudobní a v núdzi o starostlivosť, vzdelanie a pomoc. Cirkev miluje chudobných, trpiacich, malých, vydedených a opustených.“ V roku 2015 sa uskutočnilo v Ríme stretnutie Sv. Otca Františka, na ktoré pozval Rómov z celého sveta, aby si spolu s nimi pripomenul historické stretnutie Pavla VI. s Rómami, pričom znovu opakoval posolstvo svojho predchodcu: „Ste v srdci Cirkvi.“ Keď som sa následne pozrel do zaplnenej auly Pavla VI., kde boli zhromaždení Rómovia z celej Európy ako prvotiny svojich komunít, ktoré žijú v Cirkvi a s Cirkvou, napadlo mi, že žijeme v historickej dobe, čo sa týka rómskej misie. Slová Pavla VI. pred 50 rokmi spustili v Cirkvi misijnú lavínu. Za predchádzajúcich 700 rokov nebolo možno toľko skutočných obrátení medzi Rómami ako za posledných 50 rokov odkedy z úst najvyššej autority Cirkvi zazneli tie pamätné slová voči Rómom. Ja vidím, že pohár v oblasti rómskej misie sa napĺňa, hoci sa zdá byť prádzny. Je to niečo úžasné, čo Duch Svätý začal konať v Cirkvi.

A preto mám vieru pre rómsku misiu, aj keď vidím a vnímam jej ťažkosti. Uvedomujem si, že Duch Svätý začal robiť dielo, ktoré aj dokončí. Lebo aj rómske osady túžobne očakávajú, že sa zjavia Boží synovia, lebo ony boli podrobené márnosti hriechu, ale Boh svojím konaním aj Rómom dáva nádej, že aj rómske komunity budú vyslobodené, aby mali účasť na slobode a sláve Božích detí (porov. Rim 8, 19-21).

To, ako sa zapĺňa pohár rómskej misie na východe Slovenska cez ohlasovanie evanjelia a iné aktivity zachytáva aj druhé číslo časopisu Rómska Samária, ktoré práve vychádza v tlačenej i online podobe. Ak máte záujem do neho nahliadnuť, môžete sa v ňom dočítať aj o týchto témach:

  • Predstavenie života prvej blahoslavenej Rómky Emílie Rodrigéz;
  • Rozhovor s prešovských arcibiskupom Jánom Babjakom o jeho vnímaní rómskej misie na Slovensku;
  • Inšpirujúce svedectvá;
  • Predstavenie Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov;
  • Rozhovor o vízii a aktivitách Umeleckého centra F6 a mnohé správy, reportáže ako aj praktická ponuka ako sa zapojiť do rómskej misie.

Prajem príjemné a inšpirujúce čítanie.

Róbert Neupauer

Nechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*