admin_savore/ január 29, 2018/ Aktuality/ 0x komentár

Ľutina // 27. január 2018

V sobotu 27. januára 2018 sa v Ľutine uskutočnilo pod záštitou prešovského arcibiskupa Jána Babjaka a prešovského župana Milana Majerského ustanovujúce stretnutie SAVORE. Ide o neformálnu rómsko-slovenskú platformu ľudí angažujúcich sa v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach a profesiách. SAVORE je rómske slovo, ktoré znamená „všetci“ a zároveň písmená tohto slova ukrývajú hodnoty, ktoré chce táto sieť niesť, a to spoluprácu, angažovanosť, víziu, odbornosť, rozvoj a evanjelizáciu.

V úvodnom príhovore k vyše 100 účastníkom arcibiskup Ján Babjak poukázal na rozvíjajúcu sa misiu medzi Rómami v rámci Gréckokatolíckej cirkvi: „Kto by mohol pred niekoľkými rokmi snívať o aktivite, ktorá vzniká dnes? Nik! Ale Boh myslel na Rómov a povoláva si do misijnej práce medzi nimi viacero služobníkov a začína konať svoje dielo.“ Okrem vyzdvihnutia činnosti cirkvi upriamil pozornosť na dôležitosť jej previazanosti s inými oblasťami: „Seriózna misijná práca pre Rómov musí ísť krok za krokom a ruka v ruke so zamestnávaním, výchovou detí a zlepšovaním hygienických podmienok.“

 

Následne Milan Majerský, župan Prešovského samosprávneho kraja, kde Rómovia tvoria okolo 20% obyvateľov, a kde ich spolužitie s majoritou je horúcou témou, povedal, že zriadi kanceláriu pre rómsku problematiku, ktorá nebude vytvárať imaginárne stratégie, ale bude ponúkať konkrétne kroky: „Mnoho cudzincov prichádza pracovať na Slovensko a my nechceme dať príležitosť Rómom. Keď však budú mať prácu, tak budú vytvárať komunity, ktoré budú obohatením pre túto krajinu,“ zdôraznil s odkazom na  projekt Cathing-up Regions (Dobiehajúce regióny) zameraný na ekonomický rozvoj a vytváranie nových pracovných príležitostí v Prešovskom kraji, ktorý bude realizovať jeho úrad v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou. „Avšak práca, ktorá je podstatná a dôležitá, je vykonávaná v teréne, kde si Rómovia môžu uvedomiť, že sú prínosom pre spoločnosť,“ vyjadril sa prešovský župan na adresu tých, ktorí sa angažujú v rómskych komunitách.

 

Riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie Martin Mekel ako iniciátor vzniku SAVORE priblížil hlavnú víziu tejto platformy, ktorou je podnecovať angažovanosť s vierou pre budúcnosť Slovenska: „Keďže vnímame potrebu sieťovania Rómov a Slovákov angažovaných v rozličných spoločenských oblastiach pri práci v rómskych komunitách, vymedzili sme päť spoločenských oblastí: lokálna politika a podnikanie, sociálna práca, pastoračná práca, mládež a kultúra, vzdelávanie a školstvo, v ktorých sme v prípravnom tíme pripravili víziu, kam by sme chceli vidieť posun v týchto oblastiach v horizonte niekoľkých rokov, ako aj konkrétne ciele a aktivity SAVORE na najbližšie obdobie.“

Koordinátor SAVORE Róbert Neupauer uviedol, že na Slovensku je niekoľko tisíc ľudí aktívnych v rómskej problematike na rôznych pozíciách. Ide o množstvo obetavých ľudí, ktorí svoju prácu v rómskych komunitách vnímajú ako poslanie. Zároveň pre niektorých je to len zamestnanie, alebo je viacero z nich je vyčerpaných z tejto práce, lebo nevidia jej ovocie, alebo sú znechutení systémom jej nastavenia a organizovania. „Všetky tieto činitele vychádzajú z toho, že veľakrát nám chýba hlbší zmysel, prečo to robíme a k čomu to smeruje. Práve SAVORE chce k tomu dopomôcť cez svoju víziu, hodnoty a vytváranie podporných vzťahov,“ dodal.

Bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Peter Pollák vyzdvihol dôležitosť vznikajúcej siete angažovanosti, lebo „neriešenie problémov, s ktorými sa stretávajú rómske komunity, by ostalo na pleciach ďalšej generácie v tejto krajine, čo je voči nej nezodpovedné.“ Zdôraznil tiež to, že vo vznikajúcej sieti je ako pozitívum silno prítomný prvok spolupráce medzi Rómami a Slovákmi a previazanosť rôznych oblastí spoločenskej angažovanosti s misijnou činnosťou cirkvi.

 

Ako hosť sa na stretnutí prihovoril štátny tajomník Ministerstva školstva Peter Krajňák, podľa ktorého SAVORE v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a obcami môže byť dobrým kvasom v tomto regióne. Vo video-pozdrave europoslanca Branislava Škripeka zaznalo, že vylúčené rómske komunity sú jedným z kľúčových problémov Slovenska, a preto privítal vznik takejto platformy. Zároveň vyzval Rómov, aby vyšli z pocitov menejcennosti a pasivity do postoja aktívneho prínosu pre spoločnosť.

 

V rámci SAVORE prebehli aj stretnutia v malých skupinách podľa jednotlivých oblastí, kde si účastníci vymieňali svoje skúsenosti a podnety. Na záver v pléne odzneli aj podnetné príklady dobrej praxe. Prepájanie lokálnej politiky a zamestnávania, ktoré viedlo k výraznému zníženiu nezamestnanosti v obci, prezentoval starosta Raslavíc Marek Rakoš. Inšpirujúce bolo predstavenie komunitnej škôlky, ktorú robia rómske ženy vo svojej komunite, v podaní lektorky Jolany Nátherovej z organizácie Nádej deťom. Projekt Bararas zameraný na zmierenie medzi Rómami a Slovákmi prezentoval Lukáš Bužo z Umeleckého centra F6.

SAVORE sa bude v prvom polroku 2018 stretávať v malých skupinách podľa oblastí angažovanosti a v októbri 2018 sa uskutoční ďalšie plenárne zasadnutie všetkých členov tejto neformálnej platformy.

Róbert Neupauer
koordinátor SAVORE

 

Reportáž o SAVORE v TV LUX


Spravodajský príspevok odznel v TV LUX 29. januára v krátkych správach.

Ďalšie ohlasy z médií:

 

 Foto galéria z prvého stretnutia SAVORE

2018 01 Prvé stretnutie SAVORE (offcial photos)

Nechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*