admin_savore/ marec 14, 2018/ Aktuality, Sociálna práca/ 0x komentár

Kežmarok // 21. február 2018

Kancelária Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (USVRK) v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi v spolupráci s neziskovou organizáciou Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie (KEPLA) zorganizovali koncom februára úvodné jednodňové školenie pre terénnych sociálnych a komunitných pracovníkov pracujúcich v regióne Spiš a Šariš. Školenia sa zúčastnilo celkovo asi 40 sociálnych pracovníkov, ktorí začali vzdelávať v oblasti rómskej histórie pod vedením etnologičky Zuzany Kumanovej, ktorá je tiež odborníčkou na tému rómskeho holokaustu. Problematike etáp sociálnej práce v rómskych komunitách a koncept integrálneho rozvoja Rómov predstavil Róbert Neupauer – dlhoročný sociálny a komunitný pracovník. Nasledovala tiež úvodná téma o lídrovstve s previazaním na sociálnu prácu.

Hlavní organizátori, Igor André a Róbert Neupauer, vytvorili na základe potrieb pracovníkov TSP a KC školiaci modul v troch základných oblastiach: rómske reálie, sociálna a komunitná práca v MRK a lídrovstvo. Školenia by mali prebiehať v dvojmesačnom intervale počas celého roka 2018. Okrem poskytnutia možnosti na získavanie nových poznatkov je dôležitým cieľom aj sieťovanie medzi profesiami TSP a KP v rámci, ale aj mimo okresu a taktiež povzbudenie a pomoc pri sústavnom procese hľadania zmyslu v náročnej práci. Naším zámerom je, aby sa vytvorila stabilná skupina pracovníkov TSP a KC, ktorí sa budú dobrovoľne a z vlastnej iniciatívy zúčastňovať všetkých školení počas roka 2018.

Igor André
Snímky: Miroslava Chovancová

Nechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*