admin_savore/ apríl 30, 2018/ Sociálna práca/ 0x komentár

Kežmarok // apríl 2018

V Kežmarku koncom apríla prebiehalo v poradí druhé školenie pre terénnych sociálnych pracovníkov a pracovníkov komunitných centier. Stretnutia sa zúčastnilo asi 30 pracovníkov z obcí okresov Kežmarok, Spišská Nová Ves a Stará Ľubovňa, ktorí pôsobia v sociálne vylúčených komunitách.

Školenie malo za cieľ priblížiť problematiku medzigeneračnej kultúry chudoby, ktorú zastrešil lektor metodiky “Mosty z chudoby” Miroslav Pollák.

Druhý blok, ktorý sa zameriaval na charakter osobného poslania lídra, viedol Marek Roháček. Marek Roháček je jeden z najvýznamnejších slovenských odborníkov na tematiku náhradnej rodinnej starostlivosti. Od roku 1992 túto činnosť vykonáva v OZ Návrat ako jeho zakladateľ. Účastníkom vzdelávania poskytol niekoľko praktických nástrojov z oblasti sociálnej práce, ktoré môžu používať v záujme lepšieho výkonu svojho poslania.

Posledný blok bol venovaný téme mapovania sociálnych problémov v komunite. Viedol ho Róbert Neupauer, ktorý sa účastníkom snažil priblížiť, že existuje veľký rozdiel medzi problémami, ktoré vníma v rómskej komunite sociálny alebo komunitný pracovník a tými, čo vnímajú členovia samotnej rómskej komunity. Preto je nesmierne dôležité vykonať dôkladné zmapovanie sociálnych problémov aj cez optiku členov cieľovej skupiny. Len tak sa zvyšuje šanca, že práca sociálnych pracovníkov sa neminie svojmu účinku.

Školenia organizačne zastrešuje nezisková organizácia Kežmarská platforma a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Igor André
Snímky: Igor André

2018 04 Školenie sociálnych a komunitných pracovníkov

Nechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*