admin_savore/ jún 10, 2018/ Vzdelávanie a školstvo/ 0x komentár

Prešov // 9. jún 2018

V poradí prvé “malé SAVORE” v oblasti vzdelávania, ktoré sa uskutočnilo v Prešove 9. júna, bolo zamerané na tému kognitívneho posunu u detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Zhruba dvadsiatka účastníkov z oblasti základného vzdelávania (učitelia a riaditelia) venovali v prvej časti pozornosť prednáške psychológa Mariána Zimmermanna z Centra špeciálno-pegagogického poradenstva v Gelnici. Zimmermann má už dlhoročné skúsenosti s diagnostikou, ale aj metódami na sociálny a mentálny rozvoj žiakov zo základných škôl v Hnileckej doline, ktorí vyrastajú v málo podnetnom prostredí. Vo svojej prednáške sa zameral práve na prezentáciu stimulačného programu, ktorý aplikoval na vzorke zhruba 30-tich žiakoch vo viacerých školách (ZŠ aj SZŠ) Gelnického okresu.

Je to program založený na úzkej spolupráci psychológa a učiteľa, ktorý prichádza s dotknutými žiakmi do denného kontaktu. Stimulačný program vychádza z potvrdenej hypotézy, že časové perspektívy u rómskych detí, ale aj dospelých, sú orientované výrazne na prítomnostné prežívanie. Zimmermann postavil svoj modul na ôsmych stretnutiach, ktoré sa konajú v dvojtýždenných intervaloch, pričom hlavným cieľom je prebudiť v žiakoch lineárne myslenie “minulosť-prítomnosť-budúcnosť”. Dôraz sa však kladie najmä na budúcnosť, k čomu má prispievať úvodný dar  v podobe diára pre každého účastníka a aktivity typu “moje zamestnanie”, “moje plány na rok”, či relaxácia s imagináciou “môj budúci úspech”. Úlohou učiteľa je, aby medzi dvoma stretnutiami aspoň každý druhý deň zadával žiakom v programe cvičenia na zlepšovanie krátkodobej vizuálnej a sluchovej pamäte. Každý absolvent, ktorý sa zúčastnil všetkých stretnutí, dostáva na konci hodinky ako základný nástroj a symbol lineárneho vnímania času. Zaujímavosťou celého stimulačného programu je fakt, že u všetkých žiakov bežných ZŠ, s ktorými Zimmermann pracoval, sa ich IQ po absolvovaní programu oproti vstupným hodnotám zvýšilo.

V druhej časti sme diskutovali jednak o výzvach psychologického testovania rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia a s tým súvisiacou problematikou nadmerného zaraďovania rómskych detí do špeciálneho prúdu vzdelávania. Dotkli sme sa taktiež tzv. segregácie v triedach bežných ZŠ. V diskusii sa opäť potvrdilo, že každá komunita je iná, čo sa dá aplikovať na jednu, neplatí v druhej. V jednej lokalite na Spiši sa učitelia prikláňajú skôr k tomu, že pre rómske deti zo segregovanej komunity je prospešnejšie, aby boli v menších triedach spolu, aby sa učiteľ mohol prispôsobovať ich tempu a každý možnosť zažívať úspech, v lokalite okolo Bardejova považovala riaditeľka za prospešné, že žiaci boli pomiešaní, pretože sa navzájom ťahajú a vidí, že nemajú problém nadväzovať kamarátstva. V oboch prípadoch sa však zhodli na tom, že zlom nastáva niekde v piatom, šiestom ročníku, kde deti z rómskych komunít prestávajú javiť o vzdelávanie záujem. Poradca štátneho tajomníka Ministerstva školstva Ján Hero, ktorý o deň neskôr odchádzal so svojím šéfom na pracovnú cestu do Veľkej Británie práve ohľadne získania poznatkov a know-how na riešenie inklúzie na Babington academy v Leicestri, nabádal prítomných učiteľov a riaditeľov, aby pomenovali, kde sú ich najväčšie potreby. Ako obvykle sa to skončilo pri peniazoch – vyššie platy pre demotivovaných učiteľov, povinná predškolská príprava od troch rokov a financie na podporný odborný personál v školách. Psychológ Zimmermann to však na konci mierne skomplikoval, keď predložil tézu, že aj s týmito opatreniami bude vzdelávací systém iba hasiť to, čo sa zanedbalo do troch rokov. Tam je celý kľúč k odstraňovaniu tých obrovských rozdieloch vo vzdelávacích dráhach detí z majoritného a rómskeho sociálne znevýhodneného prostredia. Tým sa však otvára téma prepojenia rezortu sociálnych vecí a zdravotníctva s rezortom školstva. A to je nemenej zložitá výzva ako napríklad zavedenie povinnej predškolskej prípravy od troch rokov. Malý príspevok SAVORE k zmene môže byť v tom, že na tieto skutočnosti budeme dlhodobo vytrvalo poukazovať.

Igor André

Prezentácia p. Hera o opatreniach MŠ SR pre vzdelávanie detí z MRK

Nechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*