admin_savore/ júl 11, 2018/ Aktuality, Mládež a kultúra/ 0x komentár

Rozhovor s Petrom Gomolákom z Umeleckého centra F6 o projekte Bararas II a o mentoringu pre rómsku mládež

Projekt Bararas mal veľký ohlas. Rómske kapely z 8 komunít sa stretávali na zhrávkach a vystúpeniach, nahralo sa CD, nejaké klipy. Niektoré piesne trvale používajú rómske i slovenské spoločenstvá. Na čo sa zameriava a čo je cieľom projektu BARARAS II?

Projekt BARARAS II sa zameriava na opätovné posilnenie, sieťovanie komunít a hlavne na podporu detí a mládeže nadobudnúť duchovné, umelecké, hudobné, tanečné zručnosti. Cieľom projektu je zrealizovať s amatérskymi rómskymi kapelami a spevákmi z komunít Prešovského kraj(cca.10 komunít) spoločnú duchovnú formáciu a koncertné vystúpenia, počas ktorých program predstavia verejnosti. Vďaka BARARAS I a v tom vidíme obrovský posun, sa mnoho kapiel ustálilo a slúžia vo svojich komunitách. Dôsledkom toho je, že skoro každá z nich už tvorí vlastné autorské piesne, ktoré chceme do projektu zahrnúť. Ak niektoré z kapiel ešte vlastnú tvorbu nemajú, toto bude príležitosť na to, ako ich to naučiť. Ďalším cieľom je zlepšiť̌ kvalitu umeleckého prejavu kapiel, poukázať na ich talent a nadanie získaný od Boha, vytvoriť scenár a dramaturgiu a realizovať s kapelami hudobné a spevácke nácviky, spoločné zhrávky, verejné vystúpenia. Výstupom, podobne ako pri BARARAS I by malo byť vydanie CD s autorskými piesňami.

Názov projekt BARARAS II evokuje nejaký EU projekt. Ako to je?

BARARAS je vskutku Božia inovácia, ktorá pomáha deťom a mládeži z rómskych osád si nájsť priateľov z iných komunít a vďaka týmto novým priateľstvám a podporným vzťahom sa prirodzeným spôsobom veľmi obohacujú, duchovne sprevádzajú, umelecky podporujú a sociálne začleňujú. Svojou podstatou BARARAS pomáha búrať predsudky a stereotypy tým, že spája ľudí aj z majority s deťmi a mládežou zo segregovaných osád. Tieto deti majú minimum príležitostí spoznávať svet mimo školy, centra alebo osady, v ktorej žijú. Aj toto môže byť vďaka projektu obrovským prínosom pre spoločnosť – dať nové príležitosti, uplatniť sa v umeleckom svete, duchovnom napredovaní, kde môžu preukázať svoje nadanie a talenty a preraziť do sveta, kde budú prijímaní a prínosní pre spoločnosť. Veď prepojenie duchovnej formácie a umenia je pre nich šanca objaviť seba a toto môže mať aj hlboký dopad na prehĺbenie vzťahu s Bohom a napredovanie.

Kto sa do tohto projektu môže zapojiť?

Primárne deti a mládež, s ktorými GRM už dlhodobejšie spolupracuje v komunitách východného Slovenska. Deti a mládež z prostredia MRK by bez pomoci zvonka mali len veľmi obmedzené možnosti získať tieto kvalitné umelecké zručnosti a hlavne byť vnímaví na Božiu prítomnosť, ktorou sa chceme neustále unášať. Veríme, že vďaka projektu budú lepšie pripravení a odhodlanejší vytrvať a prekonávať prekážky na ceste, ktorá je často krát veľmi tŕnistá k duchovným, umeleckým ale aj akademickým úspechom a štartu do plnohodnotného života. Dnes vieme, že projekt BARARAS inšpiruje, posmeľuje, motivuje k lepším výsledkom a často aj k veľkým vnútorným rozhodnutiam. V mnohom pomáha plniť sny, je veľkým zážitkom a približuje nás to k nášmu Ockovi, ktorého oslavujeme aj cez tento Boží projekt.

Často sa hľadajú rôzne systematické opatrenia, aby sa pomohlo rómskym deťom a mladým dokončiť štúdium a neskôr sa uplatniť v živote. Ty si mal skúsenosť s mentoringom. Bol si pri zrode projektu schopnedeti.sk. Ako vôbec funguje mentoring?

Mentoring je v prvom rade dar, ktorý spája, obohacuje a prináša krok k životnému smerovaniu a rastu. Akýsi proces neformálneho odovzdávania poznatkov, budovanie a podpora chránenca v oblasti vzdelania, práce, kariéry a jeho profesionálneho rastu.  Na dosiahnutie týchto cieľov je potrebný mentor. Mentor by mal byť taký človek, ktorý je ochotný obetovať časť svojho času a energie a pomáhať niekomu inému, aby sa v živote rozvíjal a lepšie uplatnil. Vnáša do takéhoto vzťahu akýsi nový vietor práve tým, že žije v odlišnom svete, má odlišné možnosti a skúsenosti, a práve tým sa stáva pre dieťa veľkou inšpiráciou. Mal by mať prajnú a priateľskú povahu, je bez predsudkov a k svojmu chránencovi pristupuje s porozumením. Buduje vzťah s chránencom, stáva sa jeho kamarátom. Je inšpiráciou, posmeľuje ho, motivuje ho k lepším výsledkom a často je aj jeho veľkým vzorom. Pomáha dieťaťu splniť si svoj sen. Mentor má často skúsenosti v oblasti, o ktorej dieťa sníva, a tak môže byť zosobnením jeho sna a zároveň mu sprostredkovať rady a návody, ako sa k splneniu sna dopracovať. Aby mentoring mohol správne fungovať, musí byť naplnený cieľ. Teda cieľom mentoringu je budovanie dlhotrvajúceho a kvalitného kamarátskeho vzťahu, ktorý nemá časové ohraničenie.

Vieš nám niečo krátko povedať niečo o efektívnosti mentoring?

Odpoviem len z vlastnej skúsenosti (úsmev). Mentoringu sa venujem už viac ako12 rokov. Životné skúsenosti, ktoré som nadobudol, ma priam nabádali pomáhať iným a nenechať si ich iba pre seba. Som šťastný, že môžem vytvárať šance pre lepší život mojich zverencov. Je naozaj úžasné sledovať, akí schopní sú moji mladí ľudia, keď dostanú príležitosť. Stačí tak málo: venovať im svoj čas, darovať lásku, umožniť im, aby si naplnili svoje sny. Som nadšený mentorJ a verím, že toto moje nadšenie cítia aj mladí, ktorým venujem svoj čas a vedie ich k tomu, aby čo najviac na sebe pracovali. Keby som mal čarovný prút, zmenil by som myslenie niektorých ľudí – aby uvažovali a konali tak, že to obohatí svet a rozšíri v ňom dobro.

Aj keď sa niekedy potácame a bojujeme, zakaždým si poviem, že ďakujem za ľudí, ktorí mi prichádzajú do cesty. S chránencami si navzájom obohacujeme vlastné svety, jeden pre druhého sme darom, búrame bariéry a odpúšťame si hriechy minulosti. Ak sa medzi mentorom a chránencom vybuduje vzťah založený na hlbokom priateľstve, mentoring je po každej stránke maximálne naplnený .

V každom z chránencov nachádzam veľa nepoznaného bohatstva. Každým stretnutím s chránencom si uvedomujem, ako môj život rastie. Verím, že vzťah mentor – chránenec rovnako alebo podobne prežívajú aj mladí. To nás spája, ženie nezaostať a urobiť ďalší užitočný krok, krok k dobru, ktorý tento svet potrebuje.

Aj v rámci GRM a UCF6 sa plánuje rozvíjať tento nástroj pomoci mladým. Aké sú plány?

Plánov je neúrekom (úsmev). Vytvoriť špecifický projekt mentoringu (názov ešte nie je vo finálnej podobne), vďaka ktorému mnohé deti a mládež a nielen z rómskych osád môžu zažívať život naplnenia v každej oblasti, hlavne duchovnej. Zámerom je pomôcť deťom, aby si splnili sny o svojej budúcnosti, čo vzhľadom na pomery, z akých pochádzajú, často krát samy a bez pomoci nedokážu. Projekt bude prechádzať rôznymi fázami – mapovanie chránencov, mentorov, vytvorenie webovej stránky, príhovory osobností kresťanského sveta, návšteva komunít, osobné stretnutia, vytváranie profilov a mnoho iného veľmi zaujímavého. Je sa načo tešiť!!!

Vyzývam už teraz všetkých mladých, ktorí v sebe objavili niečo špeciálne, alebo už preukázali svoje schopnosti, aby sa zapojili do tohto nádherného a hlavne duchovného programu. S Bohom sa vždy oplatí kráčať a zažívať nepoznané!!!

Zhováral sa o. Martin Mekel

 

Foto galéria z vystúpenia BARARAS I v Prešove

2017 01 BARARAS v Prešove

Nechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*