Pozvánka na stretnutie platformy kresťanskej angažovanosti pre rómske komunity – SAVORE

Vážený pán, vážená pani.

Srdečne vás pozývame na prvé stretnutie platformy SAVORE, ktoré sa uskutoční v dňoch 16.-17.11.2018 v hoteli Javorná v Drienici pri Sabinove. V piatok chceme vytvoriť väčší priestor na zdieľanie, oddych a duchovné načerpanie, a nadväzovanie kontaktov. Hlavný program bude 17.11.2018.

Vnímame, že SAVORE v Drienici bude požehnaný a dôležitý čas pre nás všetkých.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Svoju účasť prosím potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára alebo na:
„robert.neupauer@romskamisia.sk“ alebo „0917 350 165“.

Program stretnutia SAVORE

Piatok: 16. november 2018
15.30 – 17.30 // príchod účastníkov, registrácia, ubytovanie
17.30 – 18.00 // úvod, krátke príhovory hostí
18.00 – 19.30 // chvály SAVORE s kapelou F6 a príhovor
19.30 – 20.00 // večera
20.00 – 21.00 // pracovné skupiny
21.00 // neformálny program

Sobota: 17. november 2018
07.00 – 07.45 // sv. omša
07.45 – 08.30 // raňajky
08.00 – 09.00 // registrácia účastníkov
09.00 – 10.00 // úvod a príhovory hostí
10.00 – 10.20 // prestávka
10.20 – 11.00 // zhodnotenie doterajších aktivít, napĺňania cieľov SAVORE v jednotlivých oblastiach a plánované aktivity

11.00 – 12.30 // pracovné skupiny
12.30 – 13.30 // obed
13.30 – 14.00 // kultúrny program – výstava mladých rómskych ikonopiscov
14.00 – 15.00 // príklady dobrej praxe
15.00 – 15.30 // záverečné slovo a modlitba

Dátum a miesto
16. november (od 15:30) –
17. november (do 15:30)
Hotel Javorná, Drienica pri Sabinove

Kontakt
Róbert Neupauer
+421 917 350 165
robert.neupauer@romskamisia.sk

o. Martin Mekel
+421 915 951 081
martin.mekel@romskamisia.sk

SAVORE – oblasť “Školstvo a vzdelávanie”

Pozývame Vás na stretnutie platformy SAVORE v rámci oblasti “Školstvo a vzdelávanie” pod vedením Mgr. Mariána Zimmermanna a Mgr. Igora Čikoša.

Program stretnutia:
9.00 – 9.30 – príchod, občerstvenie
9.30 – 9.45 – úvod a krátka modlitba
9.45 – 10.30 – Zvyšovanie kognitívnych schopností detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (Marián Zimmermann)
10.30 – 10.50 – cofee break
10.50 – 11.45 – Práca v skupinách
11.45 – 12.30 – sv. liturgia (o. Igor Čikoš)
12.30 – 13.30 – obed
13.30 – 14.30 – oznamy, skúsenosti z praxe
14.30 – 15.00 – modlitby za oblasť vzdelávania rómskych detí

Mgr. Marián Zimmermann je psychológ pracujúci v Centre špeciálno-pedagogického poradenstva v Košiciach, vedúci elokovaného pracoviska v Gelnici. Venuje sa časovým preferenciám žiakov zo SZP. Aktuálne spolupracuje s doc. Ferjenčíkom na štandardizácii IQ noriem u vybraných klientov v okrese Gelnica. Vo voľnom čase rád behá maratóny.

Mgr. Igor Čikoš je gréckokatolícky kňaz, ktorý začínal svoje pôsobenie v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave v roku 2012. Od roku 2016 vedie Gréckokatolícku rómsku misiu v okrese Bardejov.

Dátum a miesto
9. júna (od 9:00 do 15:00)
upresníme

Kontakt
Róbert Neupauer
robert.neupauer@romskamisia.sk

SAVORE – oblasť “Sociálna práca”

Pozývame Vás na stretnutie platformy SAVORE v rámci oblasti “Sociálna práca” pod vedením Mgr. et Mgr. Silvie Zábavovej, PhD. a Mgr. Martina Mekela.

Program stretnutia:
9.00 – 9.30 – príchod, občerstvenie
9.30 – 9.45 – úvod a krátka modlitba
9.45 – 10.30 – Sociálna začleňovanie Rómov prostredníctvom zamestnávania, vzdelávania a sociálnej práce (sr. Silvia Zábavová)
10.30 – 11.00 – prestávka, občerstvenie
11.00 – 12.30 – diskusia a skupiny
12.30 – 13.30 – obed
13.30 – 14.00 – oznamy a príklady dobrej praxe
14.00 – 15.00 – prehliadka komunitného centra a kostola v osade Jarovnice
15.00 – 16.00 – sv. omša a modlitby za sociálnu prácu (o. Martin Mekel)

Mgr. et Mgr. Silvia Zábavová, PhD. je rehoľná sestra Congregatio Jesu, misijná a sociálna pracovníčka, vysokoškolský pedagóg a garant detašovaného pracoviska Katedry misiológie Vysokej školy sv. Alžbety Bratislava, supervízor, štatutár a projektový manažér v O.Z. Jarovnice. Práci s Rómami sa venuje od r. 1998. Stála pri zakladaní diela a komunity sestier CJ v r. 1998 v rómskej osade Zborov pri Bardejove a v r. 2011 v rómskej osade Jarovnice.

Mgr. Martin Mekel od roku 2005 pôsobí ako kňaz vyčlenený pre pastoračnú prácu v rómskych komunitách v rámci Prešovského arcibiskupstva. Založil a vedie Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave. Od roku 2017 je riaditeľom Gréckokatolíckej rómskej misie, ktorá rozvíja misijné aktivity v okresoch Stará Ľubovňa, Bardejov, Vranov nad Topľou, Prešov a Stropkov.

Dátum a miesto
9. júna (od 9:00 do 16:00)
Jarovnice

Kontakt
Róbert Neupauer
robert.neupauer@romskamisia.sk

SAVORE – oblasť “Lokálna politika”

Pozývame Vás na stretnutie platformy SAVORE v rámci oblasti “Lokálna politika” pod vedením Mareka Rakoša, PaeDr. Renáty Ocilkovej a Mgr. Martina Mekela.

Program stretnutia:
9.00 – 9.30 – príchod, občerstvenie
9.30 – 9.45 – úvod a krátka modlitba
9.45 – 10.30 – Lokálna politika a riešenie rómskej problematiky (Marek Rakoš)
10.30 – 10.50 – diskusia k téme
10.50 – 11.15 – prestávka
11.15 – 12.00 – Kresťanská angažovanosť v politike s dôrazom na lokálnu úroveň (Renáta Ocilková)
12.00 – 12.45 – práca v skupinách
13.00 – 14.00 – obed
14.00 – 14.30 – oznamy a príklady dobrej praxe
14.30 – 15.30 – sv. omša a modlitby za sociálnu prácu (o. Martin Mekel)

Marek Rakoš je podnikateľ a od roku 2014 starosta obce Raslavice, kde rozvíja komplexný prístup pri riešení problémov obyvateľov zo sociálne vylúčených komunít prostredníctvom komunitného centra, terénno-sociálnej práce, sociálneho podniku a prepájania s ďalšími aktivitami v rámci vzdelávania a podpory zamestnanosti.

PaedDr. Renáta Ocilková pracuje v rámci Konferencie biskupov Slovenska ako koordinátor pre napomáhanie pastorácie Rómov. Je členkou predsedníctva KDH a občianska aktivistka. Bola tiež aktívnou lokálnou političkou v miestnom zastupiteľstve v bratislavskej mestskej časti Lamač.

Mgr. Martin Mekel od roku 2005 pôsobí ako kňaz vyčlenený pre pastoračnú prácu v rómskych komunitách v rámci Prešovského arcibiskupstva. Založil a vedie Gréckokatolícke formačné centrum pre Rómov v Čičave. Od roku 2017 je riaditeľom Gréckokatolíckej rómskej misie, ktorá rozvíja misijné aktivity v okresoch Stará Ľubovňa, Bardejov, Vranov nad Topľou, Prešov a Stropkov.

Dátum a miesto
2. júna (od 9:00 do 15:30)
Raslavice

Kontakt
Róbert Neupauer
robert.neupauer@romskamisia.sk

Rómsko-slovenský festival FESTROM 2018

O Del hino amari zor (Boh je našou silou)! S vierou v zmierenie slovenského a rómskeho národa Vás pozývame na hudobný festival FESTROM 2018.

Môžete sa tešiť na: Lámačské chvály – LCH LiveDominika Gurbaľová & priateliaSára Jarková & bandAv MancaKapela Fil3Kapela F6 a na ďalších…

Viac informácií nájdete na webe http://ucf6.sk/festrom.

Dátum a miesto
26. mája (od 10:00 do 19:00)
Raslavice

Kontakt
Lukáš Bužo
lukas.buzo@romskamisia.sk

SAVORE – oblasť “Mládež a kultúra”

Pozývame Vás na stretnutie platformy SAVORE v rámci oblasti “Mládež a kultúra” pod vedením Mgr. Lukáša Buža a Mgr. Petra Gomoláka.

Program stretnutia:
16.00 – 16.30 – príchod a ubytovanie
17.00 – 18.00 – sv. omša
18.30 – 19.00 – večera
19.00 – 19.15 – úvodné privítanie a krátka modlitba
19.15 – 20.00 – Mládež a umenie. Predstavenie projektu Bararas II
20.00 – 21.00 – Zdieľanie v skupinkách
21.00 – 21.45 – modlitba
21.45 – 22.15 – oznamy a príprava na Festrom

Mgr. Lukáš Bužo je dlhoročný sociálny a komunitný pracovník v Podsadku-Starej Ľubovni. Je líder a spevák kapely F6. Momentálne rozvíja rôzne aktivity s mladými, deťmi v destských domovoch a vo väzniciach v rámci Umeleckého centra F6.

Mgr. Peter Gomolák je dlhoročný sociálny a komunitný pracovník v Podsadku-Starej Ľubovni. Je gitarista kapely F6. Momentálne rozvíja rôzne aktivity s mladými, deťmi v detských domovoch a vo väzniciach v rámci Umeleckého centra F6.

Dátum a miesto
25. mája (od 16:00 do 23:00)
Raslavice

Kontakt
Lukáš Bužo
lukas.buzo@romskamisia.sk

Peter Gomolák
peter.gomolak@romskamisia.sk

Formácia pre službu v rómskych komunitách (9/10)

Pozývame vás na líderskú formáciu, ktorá je prioritne určená ľuďom, ktorí majú vieru (aspoň ako horčičné zrnko) pre rómsku misiu, ktorí sú v rôznych pozíciách služby v rómskej pastorácii, alebo sa na túto službu pripravujú.

Blížiace sa stretnutie bude zamerané na školenie v projektovom manažmente.

Dátum a miesto
21. mája (od 17:00) –
22. mája (do 15:00) 2018
Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

Kontakt
o. Martin Mekel
martin.mekel@romskamisia.sk

Tábor pre chlapcov s duchovným povolaním

Pozývame vás na v poradí už tretí tábor „Av manca“. Tábor je prioritne zameraný na chlapcov vo veku od 12 do 16 rokov, na ktorých je badateľné duchovné povolanie. Ak by ste vo svojom okolí poznali takýchto chlapcov a oni by mali záujem zúčastniť sa takejto formácie, kontaktujte o. Lea Lizáka.

Dátum a miesto
27. februára (od 13:00) –
1. marca (do 12:00) 2018
Kláštor sestričiek redemptoristiek
Vranov nad Topľou – Lomnica

Kontakt
o. Leontín Lizák ml.
leontin.lizak@romskamisia.sk

Formácia pre službu v rómskych komunitách (6/10)

Pozývame vás na líderskú formáciu, ktorá je prioritne určená ľuďom, ktorí majú vieru (aspoň ako horčičné zrnko) pre rómsku misiu, ktorí sú v rôznych pozíciách služby v rómskej pastorácii, alebo sa na túto službu pripravujú.

Príspevok je dobrovoľný. Program sa skladá z 3 základných blokov, ktorých obsahová náplň je predbežne uvedená v Pláne stretnutí. Na každé stretnutie pozývame zaujímavého hosťa.

Dátum a miesto
12. februára (od 17:00) –
13. februára (do 15:00) 2018
Sigord 134, 082 52 Zlatá Baňa

Kontakt
o. Martin Mekel
martin.mekel@romskamisia.sk