Vízia: Rastúci počet hodnotovo a kultúrne zrelých mladých ľudí a rodín,
ktoré sú pre spoločnosť pridanou hodnotou.

Ciele:

  1. Zmapovať chránencov v lokalitách, s ktorými spolupracujeme.

  2. Zmapovať mentorov a ponúknuť tento program aj bohoslovcom.

  3. Spolupracovať so školami, učiteľmi v lokalitách, s ktorými spolupracujeme a nájsť žiakov, ktorým sa oplatí venovať.

  4. Vytvoriť dvojice mentor – chránenec (20 dvojíc do decembra 2018).

  5. Rozšíriť a propagovať mentorský program na celé Slovensko.

Aktivity: