Vízia: Rastúci tím kňazov a laikov, ktorí prinášajú Božie kráľovstvo medzi rómsky ľud.

Ciele:

 1. Poskytovať ponuky formácie a vzájomnú duchovnú podporu pre služobníkov v rómskych komunitách.

 2. Podporovať vznik a šírenie modlitebného hnutia za prebudenie a obrátenie sa rómskeho ľudu.

 3. Vytvoriť spôsob vyhľadávania, podpory a sprevádzania duchovných povolaní medzi mladými Rómami.

 4. Spolupracovať na tvorbe evanjelizačných a pastoračných materiálov a ich šírení.

 5. Rozširovanie siete rómskych laických lídrov, ich formácia, zastrešenie a finančné zabezpečenie.

 6. Sprostredkovať pozitívnu skúsenosť s rómskou pastoráciou čím väčšiemu počtu kňazov a bohoslovcov a tiež spoločenstvám veriacich.

 7. Rozvíjať priateľstvo a spoluprácu naprieč denomináciami.

Aktivity:

 • formácia pre službu v rómskych komunitách (raz mesačne do júna 2018),

 • tábory pre chlapcov s duchovným povolaním (raz štvrťročne),

 • modlitebné stretnutia služobníkov (raz mesačne),

 • vydávanie a šírenie evanjelizačných CD ŠUN,

 • vzájomná podpora a vzájomné návštevy medzi spoločenstvami,

 • pozývanie seminaristov na aktivity vo vašej komunite,

 • pravidelná relácia v rádiu LUMEN z rómskej misie.