Vízia: Rastúci tím pedagógov, ktorí majú vieru pre novú rómsku generáciu a s ochotou pracujú na jej rozvoji.

Ciele:

 1. Poskytovať ponuky formácie a duchovnú podporu pre učiteľov rómskych žiakov, študentov.

 2. Povzbudiť učiteľov ku viere skrze dobré príklady z praxe.

 3. Spolupracovať na zmene vzdelávania rómskych žiakov, študentov.

 4. Podieľať sa na tvorbe učebných materiálov pre Rómov a na ich šírení pre učiteľov.

 5. Hľadať spôsoby podpory jednotlivých rómskych žiakov, študentov k vyššiemu vzdelávaniu sa.

Aktivity:

 • duchovná formácia učiteľov rómskych žiakov, študentov (raz štvrťročne),

 • duchovná obnova pre učiteľov (raz ročne),

 • stretnutie SAVORE v oblasti školstva (koncom mája 2018),

 • vytváranie nových (rozširujúcich) učebných materiálov,

 • výchovné koncerty na základných a stredných školách,

 • vypracovať výchovno–vzdelávací program s názvom: Nástrahy extrémizmu!