RNDr. Tadeáš Gavala, PhD.
koordinátor SAVORE
savore@savore.sk
+421 944 384 697

Ak sa chcete angažovať v SAVORE, napíšte nám na savore@savore.sk.