• navzájom držiace sa ruky vyjadrujú súdržnosť, spoluprácu na spoločnom diele

  • rôznofarebnosť rúk vyjadruje rôznorodosť ľudí v SAVORE

  • tyrkysová ruka symbolizuje Ježišovu ruku

  • Ježišova ruka predstavuje potrebu Božej lásky a moci v diele uprostred rómskeho ľudu

  • Ježišova ruka spája svetlú a tmavú ruku (myšlienka zmierenia)