Dva tábory v rámci SAVORE

admin_savore/ január 31, 2020

V rámci projektu SAVORE – mladí a umenie sme realizovali dva tábory v Centre pre rodinu na Sigorde 27.-30.06.2019 a 26.-28.8.2019. Podujatí sa zúčastnilo okolo 40 účastníkov. Výsledkom bolo verejné vystúpenie s programom mladých, ktoré sme realizovali 29.8.2019 v Gréckokatolíckom formačnom centre pre Rómov v Čičave. Vystúpenie sa uskutočnilo v rámci podujatia: “Deň rodiny,” ktoré sme realizovali v rámci rómskeho spoločenstva.

Čítať viac

Predstavili sme novú knihu

admin_savore/ marec 19, 2019

Čičava // 14. marca 2019 Vo štvrtok 14.3. sme v Geréckokatolíckom pastoračnom centre pre Rómov v Čičave predstavili novú publikáciu. V spolupráci so Združením Kresťanskej Mládeže vznikol Programový manuál pre inklúziu mladých Rómov zo sociálne vylúčených komunít. Toto dielo v sebe zhŕňa množstvo doterajších skúseností v práci s rómskymi komunitami. Obsahuje podrobnejšie rozobraté základné témy pre formáciu. Kniha bude dobrou

Čítať viac

Piate školenie pre TSP a KC v roku 2018

admin_savore/ december 20, 2018

Kežmarok // 19. novembra 2018 Posledné školenie pre TSP a KC v roku 2018 sme venovali tematike prienikov sociálnej/komunitnej práce so vzdelávaním a zamestnanosťou ľudí zo sociálne vylúčených komunít. Prvý blok bol zameraný na trendy trhu práce na strednom Spiši s prihliadnutím na situáciu rómskych komunít. Úvod bloku patril pani Jane Jonasovej z ÚPSVaR-u Poprad, ktorá nám predostrela aktuálne štatistické

Čítať viac

Vierou premenení Rómovia majú čo ponúknuť slovenskej spoločnosti

admin_savore/ november 20, 2018

Drienica // 16. – 17. novembra 2018 2. plenárne stretnutie SAVORE – neformálnej platformy angažovanosti v rómskych komunitách V dňoch 16.-17. novembra sa uskutočnilo v poradí 2. stretnutie neformálnej platformy SAVORE, ktoré združuje ľudí z celého Slovenska angažujúcich sa v rómskej problematike. Dvojdňové stretnutie SAVORE prebehlo pod záštitou Rady KBS pre Rómov a menšiny s podporou nadácie Renovabis. Piatkový večer sa niesol v duchu radostnej chvály a modlitby,

Čítať viac