VÍZIA
Duchovná služba ľuďom angažujúcich sa v rómskych komunitách.

CIEĽ
Sprevádzať a duchovnou službou podporovať ľudí pracujúcich s Rómami a podporovať ich spoluprácu na miestnej úrovni.

MOTTO
Angažuj sa s vierou pre budúcnosť Slovenska.