SAVORE je platforma, kde sa budú môcť ľudia angažovaní v rómskych komunitách stretávať spoločne, aby zdieľali svoje skúsenosti, vytvárali vzťahy, nadväzovali spoluprácu a vnímali podporu Cirkvi a rovnako zmýšľajúcich ľudí pre svoju prácu.

Názov SAVORE (v preklade do slovenčiny VŠETCI) je skratkou hodnôt, ktoré vyznávame:
Spolupráca
Angažovanosť
Vízia
Odbornosť
Rozvoj
Evanjelizácia

Cieľové skupiny SAVORE:

 • učitelia rómskych detí,
 • starostovia a poslanci v obciach s vysokým podielom/počtom rómskych obyvateľov,
 • sociálni pracovníci,
 • komunitní pracovníci,
 • pastorační spolupracovníci a dobrovoľníci,
 • začínajúci kňazi a rehoľné sestry,
 • podnikatelia a zamestnávatelia zamestnávajúci Rómov,
 • lekári a zdravotné sestry v obciach s vysokým podielom/počtom rómskych obyvateľov,
 • pracovníci s mládežou a rodinou,
 • pracovníci osvetových stredísk a knižníc,
 • aktivisti v rómskych komunitách.