SAVORE je platforma, kde sa budú môcť ľudia angažovaní v rómskych komunitách stretávať spoločne i podľa oblasti svojej angažovanosti,
aby zdieľali svoje skúsenosti, vytvárali vzťahy, nadväzovali spoluprácu a vnímali podporu Cirkvi a rovnako zmýšľajúcich ľudí pre svoju prácu.
Naším mottom je: Všetko vo všetkom.

Názov SAVORE (v preklade do slovenčiny VŠETCI) je skratkou hodnôt, ktoré vyznávame:
Spolupráca
Angažovanosť
Vízia
Odbornosť
Rozvoj
Evanjelizácia