Mgr. Martin Mekel – riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie, gréckokatolícky kňaz s dlhoročnou pastoračnou skúsenosťou v rómskej misii v okrese Vranov nad Topľou

Mgr. Ing. Peter Bešenyei – VŠ pedagóg, saleziánsky kňaz s dlhoročnou pastoračnou skúsenosť v rómskej misii (Poštárka pri Bardejove, Michalovce, Luník IX.) a tajomník Rady KBS pre Rómov a menšiny

Maroš Jóny – rómsky pastoračný asistent

PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková – koordinátorka KBS pre napomáhanie pastorácie Rómov

Mgr. Peter Pollák, PhD. – bývalý splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity, VŠ pedagóg

Mgr. Igor André – riaditeľ neziskovej organizácie Kežmarská platforma pre sociálne začlenenie, bývalý koordinátor pre oblasť vzdelávania na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a bývalý učiteľ v ZŠ Nálepkovo v rámci programu Teach for Slovakia

Mgr. Silvia Zábavová, PhD. – rehoľná sestra z Congregatio Jesu, VŠ pedagóg a misijná pracovníčka v obci Jarovnice

Mgr. Róbert Neupauer, PhD. – zodpovedný redaktor časopisu Rómska Samária, dlhoročný sociálny a pastoračný pracovník medzi Rómami v obci Krížová Ves

Mgr. Rastislav Zubaj – koordinátor v národnom projekte TSP a bývalý prednosta obecného úradu v obci Jarovnice

Mgr. Igor Čikoš – riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov, gréckokatolícky kňaz s dlhoročnou pastoračnou skúsenosťou v rómskej misii

Mgr. Lukáš Bužo – zástupca riaditeľa Umeleckého centra F6, dlhoročný komunitný pracovník a líder kapely F6

Mgr. Peter Gomolák – štatutár občianskeho združenia Umelecké centrum F6 a dlhoročný komunitný pracovník v Starej Ľubovni

Mgr. Leontín Lizák – riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Stará Ľubovňa, gréckokatolícky kňaz s pastoračnou skúsenosťou v rómskej misii