1. Kresťanská angažovanosť v spoločnosti

Sme si vedomí, že cez naše dnešné konanie môžeme očakávať pozitívnu zmenu zajtrajška. Preto chceme prinášať Božie kráľovstvo do rozličných oblastí spoločnosti cez jej premenu evanjeliovými princípmi a hodnotami, aby Boh bol všetko vo všetkom.

2. Zmierenie a spolupráca

Nie je náhoda, že na Slovensku žijeme vedľa seba Slováci, Rómovia, Maďari, Rusíni a iné národnosti. Preto vyvíjame duchovné aj praktické úsilie o vzájomné zmierenie. Ovocie zmierenia vidíme vo vzájomnom rešpekte a spolupráci.

3. Integrálny rozvoj

Skutočný rozvoj zahŕňa celého človeka a každého človeka. Preto veríme, že je potrebné, aby iniciatíva a aktívna účasť pri rozvoji vychádzali aj zo strany tých, ktorým je adresovaný. Zároveň je potrebné vedieť podať pomocnú ruku tam, kde z dôvodu vylúčenia a chudoby jednotlivca alebo spoločenstva chýba schopnosť zvrátiť nepriaznivý stav vlastnými silami.

4. Vzájomná podpora

Potrebujeme sa navzájom, aby sme horeli a nevyhoreli. Podporná sieť má slúžiť na budovanie vzájomných vzťahov, priateľstiev a výmenu skúseností.

5. Odborný prístup

Vyznávame potrebu odborného rastu ako aj dôležitosť prelínania a spolupráce jednotlivých oblastí spoločenskej angažovanosti.