Definovali sme päť spoločenských oblastí a ich vízie:

Politika a zamestnávanie ➤ charakterné a kompetentné osobnosti pracovného a spoločenského života

Pastoračná práca ➤ rastúci tím kňazov a laikov, ktorí prinášajú Božie kráľovstvo medzi rómsky ľud

Mládež a kultúra ➤ hodnotovo a kultúrne zrelí mladí ľudia a rodiny, ktorí budú pre spoločnosť pridanou hodnotou

Vzdelávanie a školstvo ➤ učitelia s vierou pre novú rómsku generáciu

Sociálna práca ➤ sociálni pracovníci prispievajúci k integrálnemu rozvoju rómskych komunít