Vízia: Rastúci počet charakterných a kompetentných osobností pracovného a spoločenského života.

Ciele:

  1. Poskytovať formáciu a odborné školenia pre kresťanov, ktorí majú záujem angažovať sa vo verejnom priestore v rámci svojej lokality.

  2. Poskytovať podporu pri tvorbe legislatívnych návrhov a následne ich ponúkať politikom na najvyššej úrovni.

  3. Vytvárať väzby medzi zamestnávateľmi, ktorí chcú dať šancu ľuďom z rómskych komunít, a cirkevnými spoločenstvami za účelom sprevádzania a formácie ľudí s malými pracovnými skúsenosťami.

Aktivity:

  • v priebehu prvého polroka 2018 vyhľadať a vyformovať dvojice alebo trojice Rómov a Nerómov, ktorí chcú kandidovať v komunálnych voľbách 2018 a ponúknuť im individuálne i skupinové poradenstvo,

  • koncom leta uskutočniť školenie v oblasti fungovania samosprávy, volebnej kampane a líderských zručností pre Rómov i Nerómov, ktorí majú záujem o komunálnu politiku,

  • v priebehu roka 2018 sprostredkovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi a cirkevnými spoločenstvami vo veci asistencie pri integrácii Rómov v pracovnom prostredí,

  • vyvolať rokovanie s predstaviteľmi PSK a jeho príspevkovými/ rozpočtovými organizáciami, ktoré by mohli používať sociálny aspekt pri verejnom obstarávaní (napr. sociálne zariadenia pod PSK si nechajú dodávať určitú časť posteľnej bielizne od krajčírskej dielne, ktorá existuje popri strednej odbornej škole a zamestnáva takmer výlučne Rómky z priľahlej osady).