Vízia: Rastúci počet sociálnych pracovníkov, ktorí prispievajú k integrálnemu rozvoju rómskych komunít.

Ciele:

  1. Poskytovať ponuky formácie a vzájomnú podporu pre sociálnych pracovníkov v rómskych komunitách.

  2. Spoznávanie a realizovanie vízie integrálneho rozvoja rómskych komunít sociálnymi pracovníkmi.

  3. Rozvoj sociálnych pracovníkov v oblasti líderských zručností a kompetencií.

  4. Ovplyvňovanie politiky a riadenie projektov v oblasti sociálnej práce.

Aktivity:

  • školenia pre TSP a KP v regióne Spiša, Šariša a Zemplína (raz mesačne v Dolnom Smokovci od 02/2018 do 12/2018),

  • stretnutie SAVORE v oblasti sociálnej práce (prvý polrok 2018),

  • vytváranie podnetov zdola v oblasti sociálnej práce a diskusia s politickými aktérmi a metodikmi ohľadom projektov v sociálnej oblasti,

  • poskytovanie supervízie a vzájomnej podpory pri riešení sociálnych problémov.