admin_savore/ november 20, 2018/ Aktuality/ 0x komentár

Drienica // 16. – 17. novembra 2018

2. plenárne stretnutie SAVORE – neformálnej platformy angažovanosti v rómskych komunitách

V dňoch 16.-17. novembra sa uskutočnilo v poradí 2. stretnutie neformálnej platformy SAVORE, ktoré združuje ľudí z celého Slovenska angažujúcich sa v rómskej problematike. Dvojdňové stretnutie SAVORE prebehlo pod záštitou Rady KBS pre Rómov a menšiny s podporou nadácie Renovabis. Piatkový večer sa niesol v duchu radostnej chvály a modlitby, ktorú viedla rómsko-slovenská kapela F6. Riaditeľ Gréckokatolíckej rómskej misie a iniciátor platformy SAVORE Martin Mekel v úvodnom príhovore povedal, aby mali vieru pre obrátenie a spasenie Rómov. Potom Rómovia majú čo ponúknuť slovenskej spoločnosti. Povzbudil členov SAVORE, aby pri dosahovaní aktuálnych malých cieľov vo svojej práci nezabúdali na dôležitosť svojho príspevku pre konečný cieľ ľudí, ktorým pomáhajú. A tiež to, že práca so vylúčenými rómskymi komunitami má napriek mnohým frustráciám veľký zmysel. Sobotňajší program otvoril predseda Rady KBS pre Rómov a menšiny a košický arcibiskup Mons. Bernard Bober, ktorý v spontánnom príhovore k stovke účastníkov spomenul svoj osobný kontakt a skúsenosti s Rómami. Pripomenul príbeh detí, ktoré poskladali rozstrihanú mapu sveta pomocou obrazu ľudskej tváre, ktorý bol na druhej strane papiera. Ponúkol tak zamyslenie, že svet sa má budovať tak, aby sa nezabúdalo na človeka. K prítomným prehovoril aj zástupca predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslanec NR SR Jozef Lukáč, ktorý vyzdvihol nielen to, že SAVORE spája ľudí, ktorí sa venujú práci s Rómami od politiky cez školstvo, sociálnu prácu až po mladých, ale najmä že sa to deje v spolupráci s cirkvou. „Kým sa štátne a európske peniaze často k Rómom nedostanú, láska, viera a nezištná práca je cestou, ktorú treba podporiť,“ dodal. Zástupca splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Marián Fečo sprostredkoval pozdrav i ochotu podporiť iniciatívu zo strany splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

Nechýbali ani príklady dobrej praxe. Činnosť organizácie Úsmev ako dar a situáciu rómskych detí v detských domovoch predstavil Jozef Mikloško. Strhujúce svedectvá z väzníc priniesol Michal Libant, projekt sociálneho podnikania predstavil Imrich Holečko z Krompách, projekt vytvárania databázy organizácii pracujúcich v sociálnej oblasti v rámci Žilinského samosprávneho kraja prezentovala Marcela Dobešová. O budovaní „mostov“ na Luníku IX. a o knihe Darí sa, v ktorej sa píše o príkladoch dobrej praxe na úrovní štyroch obcí, hovoril Miroslav Pollák. Slavomír Partila prezentoval úspechy pri vzdelávaní rómskych žiakov na Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta v Trebišove.

Okrem zaujímavých príhovorov účastníci ocenili najmä zážitok spoločenstva a rozvíjanie priateľstva, ktoré prispievajú k rozvoju vzájomnej spolupráce. Počas práce v skupinách hľadali a vytvárali nástroje pre efektívnejšiu spoluprácu v rámci jednotlivých oblastí i celej platformy. Spestrením podujatia bola vernisáž prác talentovaných mladých ikonopiscov z radov Rómov aj Slovákov pod vedením Moniky Frišničovej, ktorú sprevádzal hudobný program kapely Onezim.

SAVORE je neformálna rómsko-slovenská platforma ľudí pracujúcich v rómskych komunitách v rôznych spoločenských oblastiach a profesiách najmä v oblastiach spoločenskej angažovanosti, školstva a vzdelávania, sociálnej práce, pastoračnej práce a oblasti práce s mládežou. SAVORE je rómske slovo, ktoré znamená „všetci“ a písmená tohto slova ukrývajú hodnoty, ktoré chce táto sieť niesť, a to spoluprácu, angažovanosť, víziu, odbornosť, rozvoj a evanjelizáciu. Cieľom platformy je nadviazať spoluprácu, vzájomne si pomáhať a spoločne pracovať na riešení problémov v rómskej otázke. Bližšie informácie sú dostupné na webe savore.sk.

Ivana Németová

2018 11 Stretnutie Savore | Drienica

Nechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*