admin_savore/ december 20, 2018/ Aktuality, Sociálna práca/ 0x komentár

Kežmarok // 19. novembra 2018

Posledné školenie pre TSP a KC v roku 2018 sme venovali tematike prienikov sociálnej/komunitnej práce so vzdelávaním a zamestnanosťou ľudí zo sociálne vylúčených komunít.

Prvý blok bol zameraný na trendy trhu práce na strednom Spiši s prihliadnutím na situáciu rómskych komunít. Úvod bloku patril pani Jane Jonasovej z ÚPSVaR-u Poprad, ktorá nám predostrela aktuálne štatistické ukazovatele zamestnanosti a nezamestnanosti v okresoch Poprad, Levoča a Kežmarok. Kežmarok je v miere evidovanej nezamestnanosti jednoznačným lídrom, čo do veľkej miery súvisí s tým, že tu je percentuálne najviac zastúpená vylúčená rómska populácia na Slovensku. Po nej nás systémom ISTP (Internetový sprievodca trhom práce) previedla pani Anna Behunová. ISTP je veľmi prehľadný elektronický nástroj, ktorý môžu využívať TSP a pracovníci KC pri hľadaní práce svojim klientom. Otázkou však zostáva, nakoľko technicky vybavení a počítačovo gramotní sú títo klienti, aby po zaškolení vedeli systém využívať bez asistencie sociálnych a komunitných pracovníkov. Prvý blok zakončila pani riaditeľka ÚPSVAR-u Poprad Veronika Mlynárová, ktorá sa venovala špecificky výzvam, akým čelí Úrad práce a zamestnávatelia v regióne Spiša vzhľadom na štruktúru evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Pani riaditeľka nabádala sociálnych a komunitných pracovníkov, aby presviedčali najmä svoje klientky o zmysluplnosti využívania rekvalifikačných kurzov najmä v oblasti služieb v turistickom ruchu a opatrovateľskej starostlivosti. To sú oblasti, po ktorých je aj v regióne vysoký dopyt a je to priestor najmä na zvýšenie zamestnanosti žien z rómskych komunít.

Druhý blok viedla pani Jana Olach Kostrabová, ktorá je advokátkou na voľnej nohe v Bratislave a jej odbornou špecializáciou je pracovné právo. Pani Kostrabová ponúkla účastníkom veľmi hĺbkový pohľad na Zákonník práce so zreteľom na možné problémy pri zamestnávaní ľudí na nízko-kvalifikované pozície vo veľkých firmách. Cieľom bolo, aby mali aj TSP a pracovníci KC lepší prehľad o tom, čo je zo strany zamestnávateľa ešte legálne a čo už môže hraničiť s nezákonným postupom. Súčasťou jej prezentácie bola aj analýza vybraných pracovných zmlúv od klientov niektorých TSP.

Po obede boli záverečné dva bloky, ktoré sa venovali tematike stredoškolského vzdelávania. Najskôr Igor André odprezentoval materiál, ktorý pripravil Róbert Neupauer pre Prešovský samosprávny kraj. Jedná sa o analyticko-prognostickú štúdiu, ktorá pojednáva predovšetkým o štatistických ukazovateľoch v kontexte stredoškolského vzdelávania a vylúčených rómskych komunít na území PSK v horizonte najbližších 10 rokov. Z materiálu jednoznačne vyplýva, že v priebehu najbližších 10 rokov sa musí stredné odborné (ale aj základné) školstvo v niekoľkých okresoch PO kraja pripraviť na to, že väčšina ich žiakov bude z rómskych komunít a je mimoriadne dôležité, aby sa znižoval počet Rómov, ktorí sú síce v stredoškolskom veku, ale už sú mimo vzdelávací systém. Podľa jeho odhadov je to dnes okolo 10 000 mladých ľudí vo veku od 15 – 19 rokov. PSK si nemôže dovoliť, aby taká početná skupina mladých vchádzala do pracovného života s takým nízkym stupňom vzdelanosti.

Záverečný blok patri pani riaditeľke SOŠ Garbiarska Marte Sabolovej, ktorá prítomným predstavila svoju školu a informovala ich o tom, ako prebieha prepájanie sveta školy a sveta pracovnej činnosti v rámci jednotlivých učebných a študijných odborov. V budúcnosti bude dôležité, aby väčšia skupina žiakov mohla svoje praktické zručnosti získavať v priestoroch veľkých novovybudovaných dielní, čím sa vytvorí predpoklad na to, aby získali lepší vzťah k svojmu budúcemu remeslu a mohli si tak po absolvovaní učebných alebo študijných odborov zvyšovať svoje šance na trhu práce. Veľkou výzvou zostáva naďalej zapájanie do systému duálneho vzdelávania. Aj po novelizácii zákona ešte stále nie je dostatočne motivačný pre zapojenie sa malých podnikateľov a firiem.

KEPLA v spolupráci s USVRK chce na základe potrieb TSP pokračovať v organizácii školení aj v roku 2019. Chceli by sme sa venovať témam ako sú exekúcie, sociálno-právna ochrana detí, mediácia, obraz Rómov v médiách a psychologickému testovaniu rómskych detí.

Igor André

Nechať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Môžete použiť tieto HTML značky: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*